Helyitermékek Nyíregyháza

A NYÍRVV Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum paktumirodája szorosan együttműködik a helyi termékek értékesítési lehetőségeinek bővítése céljából. Ennek keretében egy egyedülálló lehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmét.

2020. december 1-től a hét öt napján, kedd-szerda-csütörtök-péntek-szombat napokon a Búza téri piacon Önöknek térítésmentesen 5 kiemelt árusító helyet biztosítunk a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum keretében létrehozott online kataszterben szereplő szervezetek/személyek számára.

Szeretnénk, hogy minél több helyi termelő tudjon élni az árusítás ezen lehetőségével. Terveink szerint az asztalokat rotációs rendszerben tudják használni a helyi termelők, így a vásárlók minél több magas minőségű helyi terméket ismerhetnek meg a Made in Nyíregyháza márkanév alatt.

Kérjük, a kiemelt árusító helyek igénybevételének szándékát jelezze a helyitermek@nyiregyhaza.hu e-mail címen. Reméljük, hogy az általunk biztosított lehetőség felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozik kezdeményezésünkhöz!

Folyamatosan várjuk a jelentkezést!

Együttműködésüket köszönjük

A zord vagy enyhe időjárási viszonyok között is aggódással teli napok vannak. Sűrűn, de nesztelenül járunk a kaptárak között. Figyeljük az illetéktelen betolakodó egér, cickány, harkály vagy cinege nyomait. Legtöbbször a kijárót a kaptár tetejét, oldalát vizsgáljuk. 

A kijáróknak száraznak és méh hulla mentesnek kell lenniük. A kaptár többi felületét fürkészve pedig a szárazabb foltok mutatják meg a család elhelyezkedését. Ha nincs figyelem felkeltő változás akkor nyugodtabban dobog a szívünk. Hogy a méhek közelségét érezzük, orvosi hallgatóval meghallgatjuk a családokat. A nagyon halk egyöntetű zúgást füleljük. Szúrópróbaszerűen leemelünk 1-1 kaptártetőt. A takaróanyagot felemelve, lélegzet visszafolytva a nylon-on keresztül meglessük a téli fürtöt. Kézrátéttel információt kapunk a fiasítás megindultáról. Jól eső nyugalom árad szét a lelkünkben, ha mindent rendben találtunk.

Gondolhatnánk, hogy két, terepen eltöltött vizsgálódás között a méhész élete unalmas henyélés. Talán a derekát is feltöri a kis vánkos a sok fekve olvasástól? Bár az önképzésre is időt kell találni, a műhely munkákra szoros terveket kell felállítani. Mindennel elő kell készülni, hogy a termelési időszakban csak a méhek gondozásával tudjunk törődni. 

Van ügyeskezű méhész, aki a kaptárait saját maga készíti, hiszen a vándorlásban nagy igénybevételnek kitett fa eszközök egyszer úgy kopnak, sérülnek, ezért cserére szorulnak. Méhek életteréül szolgáló keretek készítésének is most van itt az ideje. A kifűrészelt, simára gyalult hárs léceket össze kell szegezni, majd a merevítő drótok helyét 6 fejes keretfúróval átfúrva, kézzel be kell fűzni. 

A műlép besütésekor kellemes illat járja át a kis szobát, Ilyenkor meg-meg lódul a képzelet és a hatalmas, sok fiatal munkásméhvel teli családra gondolunk. Magunk előtt látjuk a világon egyedülálló pontosságú, hatszögletű sejteket építő méheket. Páratlan tudás az övék, mindenféle szerszám és mérőeszköz nélkül a kis testükből, "kiizzadt" viaszcseppekből alkotják meg a lakásuk bővítésére szolgáló lépet. 

 

Most van itt az ideje a mindennapi használatban lévő füstölő, méhészruha, léphordó talicskák és egyéb eszközök javításának is. 

A kétkezi munkát megkönnyítő újítások kivitelezésére is nagy súlyt kell fektetni. Minden olyan pici vagy nagy eszközt el kell készíteni, amire a tavalyi termelési időszakban csak azt mondtuk, hogy JÖVŐRE MAJD MÁSKÉPPEN CSINÁLJUK!

A legkedvesebb feladat pedig a megtermelt méz és méhészeti termékek értékesítése.

Ilyenkor télen, hajnalban, a sötét hidegben útra kelünk féltett kincsünkkel. Serény, pontos mozdulatokkal építjük fel az árusító asztalkánkat. A cél: a piacra érkező első nézelődőt is úgy tudjuk kiszolgálni, hogy maradandó élményben legyen része. Aki a reggeli sietségben is meglassítja lépteit a standunk előtt, az már elismerte munkánkat. A sétálva, gyermekeikkel együtt vásárlókkal pedig megkóstoltatva mézeinket sok mindent észre vehetünk. A csillogó tekintetekből, az őszinte válaszokból építkezve meg kell keresni az utat. Még több emberhez eljuttatni, ezt a páratlan, tiszta termelői mézet. 

A nap végén fáradtan, a csontig hatoló hidegtől átfázva hazaérkezünk. 

Ott az újabb kihívás! 

Fel kell készülni a holnapra. A mézes hordóból üvegbe tölteni a mézet. A még nehezen mozgó ízületek és végtagok ellenére ott lebeg előttünk, hogy várnak és számítanak ránk holnap is. Talán egyre többen lesznek azok az emberek, akik a mindennapi méz fogyasztásakor - (f)elismerik, hogy A MÉHEKÉ AZ ÉRDEM.

Kerekréti István – Kerekréti Méz

Az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról szóló 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet alapján, 2021 évben a méhegészségügyi csekély összegű támogatás igénybevétele helyett, méhegészségügyi átmeneti támogatás igénybevételére nyílik lehetőség 2021. február 1. és 2021 március 1. között.


Az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki/amely: 2020. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik; a 2020. évi monitoring-vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette; nyilatkozik a támogatási rendelet 6/B. § 3) bekezdésében foglaltakról.

A kérelmező a 2020. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti keret mértékét.

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2021.02.01. 00:00:00 és 2021.03.01. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg 2021-re 950 millió forint. Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Forrás: NAK

A szőlészetről és borászatról szóló új törvény legfőbb célja, hogy az adminisztrációs kötelezettségek átgondolásával és az elektronikus ügyintézés lehetővé tételével a szőlő-bor ágazat adminisztrációja egyszerűsödjön. A törvény 2021. augusztus elsejével lép hatályba.


Az új borjogi szabályozás és az ePincekönyv projekt együttesen teremtik meg annak lehetőségét, hogy az ágazatban dolgozó mintegy 50 ezer ember számára ténylegesen és jelentős mértékben csökkenhessenek az adminisztratív terhek. A törvény célja a magyarországi szőlő-bor ágazat hatékonyságának, fenntarthatóságának és jövedelmezőségének javítása. Az adminisztrációs terhek csökkentésének technikai alapját az ePincekönyv rendszer biztosítja, amely egyrészt összeköti a már létező informatikai rendszereket, másrészt az elektronikus ügyintézés felületeként szolgál. Az ePincekönyv rendszer 2021. augusztus 1-jei indulását követően az ágazat ügyeinek intézése főszabály szerint elektronikusan történik, ugyanakkor ezt a kötelezettséget lépcsőzetesen vezetik be. A legkisebb termelők számára a teljes körű elektronikus ügyintézés lehetőség marad, nem pedig kötelezettség.

Az adminisztrációs rendszerek átalakításán túl az új jogszabály olyan eszközöket – mint például piaci beavatkozási eszközök vagy a kiszámíthatatlan időjáráshoz történő alkalmazkodási lehetőségek - biztosít a szőlő- és bortermelők helyi közösségei részére, amelyek a rugalmasabb szabályozás és a minőségi termelés irányába hatnak. Ezek alkalmazásáról minden esetben a helyi közösségek dönthetnek.

Az új bortörvény az ágazat szakmai szervezeteinek aktív közreműködésével készült. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet és miniszteri rendelet tervezetével kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, azok kiadása 2021 első negyedévében várható. Ezzel párhuzamosan megkezdődik az új szabályok alkalmazására való felkészülés. Ennek keretében a minisztérium – a járványhelyzet alakulásának függvényében megválasztott formában – tájékoztató rendezvényeket fog tartani, amelyekre már most lehet regisztrálni a borkert@am.gov.hu email címen, valamint a boraszat.kormany.hu weboldalon.

Forrás: NAK

A két programozási időszak közötti átmeneti év lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi jogszabályi háttérrel a következő hét éves költségvetési ciklus terhére fejlesztési támogatásokat vegyenek igénybe a gazdálkodók. Az év első felében hat új felhívás is várható, amelyeket az alábbiakban mutatunk be.


Januárban jelenik meg 2,3 milliárd Ft keretösszeggel az öntözési közösségek együttműködésének a támogatása. A maximum 250 000 euró támogatás meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, esetleg új öntözési beruházások előkészítésére vehető igénybe.

Februárra várható a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 30 milliárd Ft-os kerettel. A külterületi úthálózat fejlesztése jelentősen javítja a vidéki lakosság életkörülményeit, hozzájárul a mindennapi szükségleteik kielégítéséhez, amelyek lehetnek szociális, egészségügyi igények, valamint természetesen a munkahelyeket is könnyebben elérhetjük.

Márciusban hirdetik meg a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című pályázatot egyszerűsített eljárásrenddel és 8,7 milliárd Ft-os keretösszeggel.

Áprilisban jelenik meg az „Állattartó telepek megújításának támogatása” 10 milliárd Ft-os kerettel, amelyre az előzetes tervek szerint kizárólag a 100 millió Ft alatti beruházással tudjuk benyújtani a támogatási igényeket.

Szintén áprilisra várható 15 milliárdos kerettel a „Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című felhívás.

2021. májusában pedig megjelenik a széles körben régóta várt „Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag előállító üzemek fejlesztése” című felhívás mintegy 30 milliárd Ft-os forrás kerettel.

A fentiekből is jól látható, hogy a 2020 őszén elinduló pályázati dömping, még az idei év első felében is folytatódik, ami további 96 milliárd Ft fejlesztési forrást biztosít a gazdálkodó szervezetek számára.

Forrás: NAK

Mézeskalácsból készült ehető adventi kalendárium, melyet a következő elérhetőségek egyikén meg is lehet vásárolni:

Tel: +36 20 999 3808
Email: info@anagyikuldte.hu
Web: https://anagyikuldte.hu/

November második hétvégéjén Márton-napi gasztronómiai, hagyományápoló eseményt szerveznek a Sóstói Múzeumfaluban. Libaétkeket, kirakodóvásárt, sült almát és tököt, mesét, mulatságot és táncházat kínálnak a szervezők. Lesz itt majd libasült és töltött libanyak, tepertő, aprólékleves, ludaskása, sütőtök, illetve dióval töltött, mézzel locsolt sült alma is. Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik – tartja a mondás. A látogatók szavaznak majd a legszebb libára, ők választják meg a győztest is.

Az agrárminiszter 2020-ben is kiírta a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) pályázatot, amelynek beadási határideje 2020. november 9.

https://www.kormany.hu/hu/ foldmuvelesugyi-miniszterium/ mezogazdasagert-felelos- allamtitkarsag/hirek/ kozossegi-dij-a-hagyomanyos- termekekert

Az Agrárminisztérium pályázati felhívása „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” 2020. évi odaítélése céljából a hagyományos és tájjellegű termékekkel foglalkozó, kimagasló tevékenységek elismerésére.

A pályázat célja: A „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) 2020 pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek és egyének elismerése és példaképül állítása.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azok a települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit társaságok, szociális szövetkezetek valamint civil szervezetek, akik olyan politikát alakítanak ki, illetve olyan programokat és projekteket valósítanak meg, vagy olyan társadalmi innovációt valósítanak meg, melyek hozzájárulnak a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek népszerűsítéséhez a fogyasztók körében. 

Részletek: A díjat évente egy alkalommal a Termelői Közösségek Napja alkalmából az agrárminiszter adja át. A pályázat önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit társaságok, szociális szövetkezetek valamint civil szervezetek részére kerül kiírásra társadalmi és egyéni kategóriában.

Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek olyan hagyományos és tájjellegű élelmiszerek és mezőgazdasági termékek előállításában, forgalmazásában vagy népszerűsítésben vállalnak szerepet, amelyek földrajzi árujelző oltalom, illetve védjegyoltalom alatt állnak, továbbá amelyek esetében az uniós oltalom iránti eljárás folyamatban van. (ez a pályázati adatlapon szereplő második feltétel)

Pályázati felhívás letöltése

Pályázati adatlap letöltése

A rendezvény plakátja:

A rendezvény plakátja nagy méretben a képre kattintva tekinthető meg

A rendezvény plakátja nagy méretben a képre kattintva tekinthető meg

Kapcsolat

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

Paktumiroda elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet

Megközelítés

Nagyításhoz kattintson a képre!
esza